dözüm

dözüm
is. Dözmə, qatlaşma qabiliyyəti; mətanət, dəyanət, səbir etmə, dayanma, davam gətirmə, tab gətirmə; davam, səbat. Dözümü yoxdur. – Dağlar, səndə gözüm var: Dərdə məndə dözüm var. (Bayatı). <Buğac> öz gücünü, çevikliyini, bədəninin dözümünü sınayırdı. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • tavana — I (Şamaxı) yaxın adam, köməkçi, arxa. – Mə:m köməy eliyən bir tavanam yoxdı II (Gədəbəy) dözüm, taqət, güc. – Heş tavanası yoxumuş gədənin işə …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dəvam — ə. 1) dözüm, müqavimət, tab, taqət; 2) arakəsilməmə, sürək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hövsələ — ə. 1) quş qursağı; çinədan; 2) dözüm, səbir, dayanıqlıq; 3) sağrı sümüklərinin təşkil etdiyi çanaq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qeyrət — ə. 1) vətənin, xalqın, müqəddəs bir şeyin təəssübünü çəkmə, onun şərəfini, heysiyyatını qoruma; 2) namus, təmiz ad; 3) fövqəladə səy; çalışqanlıq; 4) səbr, dözüm …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • qərar — ə. 1) durma, aram tutma, sakit olma; 2) möhkəmlik, səbat; 3) rahatlıq, istirahət; 4) davam, sürəklilik; 5) qətnamə; 6) sərəncam, hökm; 7) vəziyyət, hal; 8) səbir, dözüm, təmkin …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şikib — ə. səbir, dözüm, dözmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tab — f. 1) buruq, qıvrım; 2) eşmə, eşilmə (sap, ip və s. haqqında) f. 1) güc, qüvvət, taqət; 2) zəhmət, əziyyət; 3) dözmə, dözüm. Tabi imtəhan yoxlamağa dözmə f. 1) işıq, ziya; 2) yanma, işıq saçma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əza — ə. 1) təsəlli, təskinlik; 2) səbr, dözüm; 3) yas, taziyə ə. 1) əziyyət, incitmə, cəfa; 2) zərər, ziyan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aram — is. <fars.> Sakitlik, qərar, rahatlıq, dinclik, sükut; səbir, dözüm. Hənuz vəsldir, ey mah, yoxdur aramın; Nə növ bəs keçəcək mən fəqirə hicranın? S. Ə. Ş.. Xudayar bəyin bu fikrə düşəndən bir dəqiqə aramı yoxdu. C. M.. <Sara… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • davam — is. <ər.> 1. Dözüm, möhkəmlik, taqət, tab; müqavimət qabiliyyəti. Onun soyuğa heç davamı yoxdur. – Dərdə kimin vardır mən tək davamı; Eşqin mərəziyəm, sən ver davamı. M. F. A.. Var atanın sənə dua, səlamı; Hicranına yoxdur daha davamı. A. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”